Την αδυναμία της να βρει επενδυτές και να στηρίξει πλέον την ανάκαμψη της εταιρείας, ανακοίνωσε η Μάρακ σημειώνοντας πως “η διαγραφή από το Χρηματιστήριο θα μας απελευθερώσει από χρηματικούς πόρους που απαιτούνται για το ΧΑ όπως κόστος Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, ελέγχων από Ορκωτούς Λογιστές, συνδρομές Χρηματιστηρίου κ.τ.λ.”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2010 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της εταιρείας από 12/04/2010 στην κατηγορία Επιτήρησης. Στην συνέχεια λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου από τις 10 Απριλίου του 2014 οι μετοχές της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κατηγορία Επιτήρηση, καθώς πληρούσε το κριτήριο των χαμηλών εσόδων ( μικρότερα των 2 εκ. ευρώ).

Η εταιρεία κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει έσοδα μεγαλύτερα των 2 εκ. ευρώ, αλλά παρά τις προσπάθειες που έκανε κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνέχισε όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό.

Όσον αφορά το εξωτερικό έγιναν σοβαρές προσπάθειες και αναπτύχθηκαν συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, ΟΜΑΝ, Κουρδιστάν, Κύπρος, Τουρκία κ.α. Δυστυχώς, οι ανωτέρω προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν λόγω κυρίως γεωπολιτικών παραγόντων όπως, πολιτικών αναταραχών, στρατιωτικών συρράξεων ή οικονομικής αδυναμίας.

Στον Ελλαδικό χώρο η ίδια προσπάθεια έγινε και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα. Αναμένοντας την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η εταιρεία μας ανέμενε ανάθεση κάποιων έργων που είναι ήδη ενταγμένα, και προσπάθησε να αναβιώσει την υλοποίηση του έργου Νaftilos (Κοινοπραξία  ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκ € με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του δημοσίου.  Ανέμενε επίσης την ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκ € με τον ίδιο τρόπο ένταξης.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι πάρα ενδιαφέρον από κάποιους επενδυτές δεν ολοκληρώθηκε δυστυχώς ως σήμερα κάποια συμφωνία με την εταιρεία μας κυρίως λόγω της διστακτικότητας των επενδυτών σε σχέση με την υψηλή φορολογία και τη  γραφειοκρατία στην χώρα μας. Η προσδοκία μας για προσέλκυση επενδυτών έχει πλέον καταστεί αδύνατη.

Δεν μπορούμε να στηρίξουμε πλέον την ανάκαμψη της εταιρείας όσον αναφορά τα οικονομικά μεγέθη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας σε τέτοιο επίπεδο που να μας επιτρέπει την διατήρηση μας στο χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση εφαρμογής των αλλαγών του κανονισμού τα οποία είναι σε γνώση της εταιρείας.

H διαγραφή από το Χρηματιστήριο θα μας απελευθερώσει από χρηματικούς πόρους που απαιτούνται για το ΧΑ όπως κόστος Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, ελέγχων από Ορκωτούς Λογιστές, συνδρομές Χρηματιστηρίου κ.τ.λ..

Σε περίπτωση απόφασης του ΧΑ για την διαγραφή των μετοχών μας, όσον αφορά για τους μετόχους μας προτιθέμεθα να διατηρήσουμε την επαφή μας με αυτούς και να τους ενημερώνουμε τακτικά για την πορεία της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι μετοχές θα μετατραπούν σε έγχαρτες και θα έχει η εταιρεία την ευθύνη παρακολούθησης τους. Υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους μετόχους θα παραμείνει ο κος Πιπιτσούλης Χρήστος (τηλ. Επικοινωνίας 210-4314361)

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting