Επιχείρηση “μεγάλο ξεκαθάρισμα” προβληματικών δανείων έχουν αναλάβει εταιρείες ισπανικών, τσέχικων, αγγλικών συμφερόντων με τις οποίες συνεργάζονται η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η Ελληνική και η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα www.philenews.com.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του κυπριακού site, περίπου 1.000 εργαζόμενοι, κατά πλειοψηφία Κύπριοι και μετά ξένοι, έχουν αναλάβει να διαχειριστούν το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τριών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα τα διαχειρίζονται πλέον ξένες εταιρείες με εμπειρίες στις χορηγήσεις που δεν εξυπηρετούνται αλλά και στις λύσεις που μπορούν να δοθούν για να επανέλθουν στο status να εξυπηρετούνται κανονικά και να είναι βιώσιμα.

Δάνεια €10 δισ. είναι στο μικροσκόπιο των τριών ξένων εταιρειών που έχουν συσταθεί από τις τρεις συστημικές τράπεζες για να επιταχύνουν τη μείωση των προβληματικών δανείων. Στην τραπεζική ονοματολογία έχουν μπει η Pepper, η Altamira και η APS.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει συνολικά στον ισολογισμό της μη εξυπηρετούμενα δάνεια €9,2 δισ. Ήλθε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία εξυπηρέτησης δανείωνPepper Cyprus Limited και θα εστιάσει στη διαχείριση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου €800 εκατ. περίπου για NPLs που αφορούν σε μικρομεσαίους και δάνεια ιδιωτών.

Σε αντίθεση με την πλατφόρμα της Τράπεζας Κύπρου που θα λειτουργεί εσωτερικά της τράπεζας, οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες, η Ελληνική και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ανακοίνωσαν τη σύμπραξη με εταιρείες που θα αναλάβουν εκτός των τραπεζών τα NPLs.

Στην Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2017 τη λειτουργία της η APS, η εταιρεία που συστάθηκε για να διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας.

Όσον αφορά στη ΣΚΤ, σε συνεργασία με την ισπανική Altamira ίδρυσε την Altamira Asset Management (Cyprus) η οποία θα πιάσει δουλειά τον Ιανουάριο του 2018.

Το κομμάτι μείωσης των NPLs είναι κάτι για το οποίο πιέζουν έντονα οι Ευρωπαίοι επόπτες. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι προσδοκίες για τις προληπτικές προβλέψεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλα τα ανοίγματα που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λαμβάνουν υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο, καθώς και τον βαθμό κάλυψης και την αποτίμηση αξίας της εξασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων NPLs έπειτα από δύο έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο. Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές Αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Οι τράπεζες καταγράφουν υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεών τους μετά τις εντατικές προσπάθειες για είσπραξη των καθυστερημένων δανείων. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκε στο 48% από 55% πέρσι και της Ελληνικής στο 55,7% από 58,2%. Στον Συνεργατισμό τα NPLs ανέρχονται στο 58,8% των συνολικών δανείων από 59,9%.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting