Αναβάθμιση του ρόλου του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προς τα ταμεία προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πρέπει:

· Να μεταβιβαστούν όλες οι οφειλές των ταμείων στο ΚΕΑΟ μέχρι το Μάιο του 2018

· Να ξεκινήσει η εκκαθάριση των υποθέσεων που χειρίζεται το ΚΕΑΟ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017

· Να δημοσιευθούν ξανά τα ονόματα των μεγάλων οφειλετών προς τα ταμεία έως το Δεκέμβριο του 2017

· Να διαμορφωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ μέχρι το Μάρτιο του 2018.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

March 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018
March 5, 2018 March 6, 2018 March 7, 2018 March 8, 2018 March 9, 2018 March 10, 2018 March 11, 2018
March 12, 2018 March 13, 2018 March 14, 2018 March 15, 2018 March 16, 2018 March 17, 2018 March 18, 2018
March 19, 2018 March 20, 2018 March 21, 2018 March 22, 2018 March 23, 2018 March 24, 2018 March 25, 2018
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Key Advice Consulting
Land Doors
London
Black Cross Designs.