Αναβάθμιση του ρόλου του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προς τα ταμεία προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πρέπει:

· Να μεταβιβαστούν όλες οι οφειλές των ταμείων στο ΚΕΑΟ μέχρι το Μάιο του 2018

· Να ξεκινήσει η εκκαθάριση των υποθέσεων που χειρίζεται το ΚΕΑΟ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017

· Να δημοσιευθούν ξανά τα ονόματα των μεγάλων οφειλετών προς τα ταμεία έως το Δεκέμβριο του 2017

· Να διαμορφωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ μέχρι το Μάρτιο του 2018.

0Shares
June 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 28, 2018 May 29, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 June 1, 2018 June 2, 2018 June 3, 2018
June 4, 2018 June 5, 2018 June 6, 2018 June 7, 2018 June 8, 2018 June 9, 2018 June 10, 2018
June 11, 2018 June 12, 2018 June 13, 2018 June 14, 2018 June 15, 2018 June 16, 2018 June 17, 2018
June 18, 2018 June 19, 2018 June 20, 2018 June 21, 2018 June 22, 2018 June 23, 2018 June 24, 2018
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting