Η Orange ανακοίνωσε ότι στοχεύει να πετύχει επιπλέον εξοικονόμηση κόστους ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2020, ποσό που θα επανεπενδυθεί μερικώς για την ενίσχυση των δικτύων της και την αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Ο γαλλικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος ανακοίνωσε στη διάρκεια του investor day για το 2017 ότι θα χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα κεφαλαιακών δαπανών για τη μείωση του κόστους ανά μονάδα κατά 15% στα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που θα επιφέρει εξοικονόμηση μέχρι και 1 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει τον αρχικό στόχο για 3 δισ. ευρώ εξοικονόμηση στην περίοδο 2015-2018.

Η γαλλική Orange στοχεύει να πετύχει μέγιστες επενδυτικές δαπάνες 4,7 δισ. ευρώ το 2018, προσθέτοντας πως αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί από το 2019 και μετά.

Η Orange αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν 2% περίπου το 2017, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση το 2019 και 2020.

 

0Shares
June 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 28, 2018 May 29, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 June 1, 2018 June 2, 2018 June 3, 2018
June 4, 2018 June 5, 2018 June 6, 2018 June 7, 2018 June 8, 2018 June 9, 2018 June 10, 2018
June 11, 2018 June 12, 2018 June 13, 2018 June 14, 2018 June 15, 2018 June 16, 2018 June 17, 2018
June 18, 2018 June 19, 2018 June 20, 2018 June 21, 2018 June 22, 2018 June 23, 2018 June 24, 2018
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting