Έκτακτες δαπάνες ύψους 1,8 δισ. δολαρίων θα αναλάβει η BHP Billiton, σύμφωνα με εκτιμήσεις της, εξαιτίας της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ και άλλων αλλαγών.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα αναμένει ότι οι αλλαγές θα έχουν θετική επίδραση στα κέρδη από τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία φυσικών πόρων ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει έκτακτες χρεώσεις που αφορούν στον επανυπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων στις ΗΠΑ στα 898 εκατ. δολάρια και σε απομειώσεις ξένων φορολογικών πιστώσεων, 834 εκατ. δολαρίων.

Η BHP, της οποίας οι αμερικανικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δύο πεδία που λειτουργεί στον Κόλπο του Μεξικού καθώς και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από χερσαίες σχιστολιθικές εκτάσεις, αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το εξάμηνο μέχρι το Δεκέμβριο, την επόμενη Τρίτη.

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

February 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2018 January 30, 2018 January 31, 2018 February 1, 2018 February 2, 2018 February 3, 2018 February 4, 2018
February 5, 2018 February 6, 2018 February 7, 2018 February 8, 2018 February 9, 2018 February 10, 2018 February 11, 2018
February 12, 2018 February 13, 2018 February 14, 2018 February 15, 2018 February 16, 2018 February 17, 2018 February 18, 2018
February 19, 2018 February 20, 2018 February 21, 2018 February 22, 2018 February 23, 2018 February 24, 2018 February 25, 2018
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Key Advice Consulting
Land Doors
London