Έκτακτες δαπάνες ύψους 1,8 δισ. δολαρίων θα αναλάβει η BHP Billiton, σύμφωνα με εκτιμήσεις της, εξαιτίας της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ και άλλων αλλαγών.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα αναμένει ότι οι αλλαγές θα έχουν θετική επίδραση στα κέρδη από τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία φυσικών πόρων ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει έκτακτες χρεώσεις που αφορούν στον επανυπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων στις ΗΠΑ στα 898 εκατ. δολάρια και σε απομειώσεις ξένων φορολογικών πιστώσεων, 834 εκατ. δολαρίων.

Η BHP, της οποίας οι αμερικανικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δύο πεδία που λειτουργεί στον Κόλπο του Μεξικού καθώς και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από χερσαίες σχιστολιθικές εκτάσεις, αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το εξάμηνο μέχρι το Δεκέμβριο, την επόμενη Τρίτη.

 

0Shares
May 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
May 7, 2018 May 8, 2018 May 9, 2018 May 10, 2018 May 11, 2018 May 12, 2018 May 13, 2018
May 14, 2018 May 15, 2018 May 16, 2018 May 17, 2018 May 18, 2018 May 19, 2018 May 20, 2018
May 21, 2018 May 22, 2018 May 23, 2018 May 24, 2018 May 25, 2018 May 26, 2018 May 27, 2018
May 28, 2018 May 29, 2018 May 30, 2018 May 31, 2018 June 1, 2018 June 2, 2018 June 3, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting