Του Δημήτρη Καλτσώνη

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το εμπορικό έλλειμμα της χώρας τον Ιανουάριο 2018 άγγιξε τα 775 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% – σε απόλυτους αριθμούς 169,8 εκατ. ευρώ – σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 που ήταν 605 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε 5,43 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 15,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 17,3%, συγκρινόμενες με τον Ιανουάριο 2017.

Οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ήταν 4,15 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ, με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο να αντιπροσωπεύει το 76,5% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Παράλληλα η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας με τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ 28) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασε τα 1,28 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές και 1,61 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές. Εξετάζοντας τις εξαγωγές της χώρας ανά κατηγορία προϊόντων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα οχήματα (κυρίως τα αυτοκίνητα) και ο εξοπλισμός μεταφορικών μέσων (48,6%) και ακολουθούν τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα (37%). Οι ίδιες κατηγορίες συναντώνται και στις πρώτες θέσεις των

εισαγωγών, όπου καταλαμβάνουν ποσοστό 37% και 30,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας το 2017 ανήλθε σε 13 δισ. ευρώ περίπου, αυξημένο κατά 30%, σε σχέση με το 2016. Συγκριτικά με χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Κροατία), το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας είναι υψηλότερο. (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας)
4

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting