Του Δημήτρη Καλτσώνη

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το εμπορικό έλλειμμα της χώρας τον Ιανουάριο 2018 άγγιξε τα 775 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% – σε απόλυτους αριθμούς 169,8 εκατ. ευρώ – σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 που ήταν 605 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε 5,43 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 15,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 17,3%, συγκρινόμενες με τον Ιανουάριο 2017.

Οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ήταν 4,15 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ, με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο να αντιπροσωπεύει το 76,5% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Παράλληλα η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας με τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ 28) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασε τα 1,28 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές και 1,61 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές. Εξετάζοντας τις εξαγωγές της χώρας ανά κατηγορία προϊόντων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα οχήματα (κυρίως τα αυτοκίνητα) και ο εξοπλισμός μεταφορικών μέσων (48,6%) και ακολουθούν τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα (37%). Οι ίδιες κατηγορίες συναντώνται και στις πρώτες θέσεις των

εισαγωγών, όπου καταλαμβάνουν ποσοστό 37% και 30,5% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας το 2017 ανήλθε σε 13 δισ. ευρώ περίπου, αυξημένο κατά 30%, σε σχέση με το 2016. Συγκριτικά με χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Κροατία), το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας είναι υψηλότερο. (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας)
4

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

April 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018
April 2, 2018 April 3, 2018 April 4, 2018 April 5, 2018 April 6, 2018 April 7, 2018 April 8, 2018
April 9, 2018 April 10, 2018 April 11, 2018 April 12, 2018 April 13, 2018 April 14, 2018 April 15, 2018
April 16, 2018 April 17, 2018 April 18, 2018 April 19, 2018 April 20, 2018 April 21, 2018 April 22, 2018
April 23, 2018 April 24, 2018 April 25, 2018 April 26, 2018 April 27, 2018 April 28, 2018 April 29, 2018
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting