Πραγματοποιήθηκε στις 21.3.2018 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Mariott στο Βουκουρέστι ενημερωτική ημερίδα για τον νέο κοινοτικό Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐόυ τ.έ.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Ελληνο – ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή του Γραφείου μας, συμμετείχαν εκπρόσωποι ελληνικών δικηγορικών γραφείων, εταιριών πληροφορικής, καθώς επίσης συμβουλευτικών εταιριών και εταιριών διαχείρισης ρίσκου, εγκατεστημένων στη Ρουμανία, οι οποίοι παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο, τις πρακτικές διαστάσεις και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Ειδικότερα, έγινε ανάλυση των προβλέψεων του Κανονισμού αναφορικά με τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, καθώς επίσης και του τρόπου προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την καλύτερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του Κανονισμού. Εξετάστηκαν ζητήματα καταγραφής και επεξεργασίας βάσεων προσωπικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και αναλύθηκαν διάφορες παράμετροι των κινδύνων από την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και πώς οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αποσοβηθούν βάσει της νέας κοινοτικής νομοθεσίας. 7

7Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting