Πραγματοποιήθηκε στις 21.3.2018 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Mariott στο Βουκουρέστι ενημερωτική ημερίδα για τον νέο κοινοτικό Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐόυ τ.έ.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Ελληνο – ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή του Γραφείου μας, συμμετείχαν εκπρόσωποι ελληνικών δικηγορικών γραφείων, εταιριών πληροφορικής, καθώς επίσης συμβουλευτικών εταιριών και εταιριών διαχείρισης ρίσκου, εγκατεστημένων στη Ρουμανία, οι οποίοι παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο, τις πρακτικές διαστάσεις και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Ειδικότερα, έγινε ανάλυση των προβλέψεων του Κανονισμού αναφορικά με τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, καθώς επίσης και του τρόπου προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την καλύτερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του Κανονισμού. Εξετάστηκαν ζητήματα καταγραφής και επεξεργασίας βάσεων προσωπικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και αναλύθηκαν διάφορες παράμετροι των κινδύνων από την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και πώς οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αποσοβηθούν βάσει της νέας κοινοτικής νομοθεσίας. 7

7Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

April 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018
April 2, 2018 April 3, 2018 April 4, 2018 April 5, 2018 April 6, 2018 April 7, 2018 April 8, 2018
April 9, 2018 April 10, 2018 April 11, 2018 April 12, 2018 April 13, 2018 April 14, 2018 April 15, 2018
April 16, 2018 April 17, 2018 April 18, 2018 April 19, 2018 April 20, 2018 April 21, 2018 April 22, 2018
April 23, 2018 April 24, 2018 April 25, 2018 April 26, 2018 April 27, 2018 April 28, 2018 April 29, 2018
April 30, 2018 May 1, 2018 May 2, 2018 May 3, 2018 May 4, 2018 May 5, 2018 May 6, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting