Αρνητικές είναι οι προοπτικές για το τουρκικό τραπεζικό σύστημα, επισημαίνει η Moody’s σε ανάλυσή της, λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση και την ποιότητα των assets.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, το λειτουργικό περιβάλλον για τις τουρκικές τράπεζες θα παραμείνει δύσκολο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που περιλαμβάνουν την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, την αναποτελεσματική νομισματική πολιτική, την υποτίμηση του νομίσματος και την υψηλή ανεργία.

Αυτοί οι παράγοντες θα πιέσουν τη ζήτηση δανείων και την ικανότητα των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η Moody’s προβλέπει ότι το τουρκικό ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 4% το 2018 και στο 3,5% το 2019 από το 7% που ήταν η εκτίμηση του περασμένου έτους.

Η συνολική εικόνα υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος ενός εξωτερικού “σοκ” για την Τουρκία, αν και παραμένει σχετικά χαμηλός, έχει αυξηθεί. Αυτό καθιστά το τραπεζικό σύστημα πιο επιρρεπή σε απώλεια της εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών.

Επίσης, η ποιότητα των τραπεζικών assets πιθανότατα θα επιδεινωθεί λόγω του δύσκολου λειτουργικού περιβάλλοντος, των οικονομικών δυσκολιών κάποιων μεγάλων δανειοληπτών και του αποδυναμωμένου κατασκευαστικού τομέα.

Τα προβληματικά δάνεια πιθανότατα θα αυξηθούν περίπου στο 4% το 2018 από το 3% το 2017.

Παρόλα αυτά, τα επίπεδα κεφαλαίου θα παραμείνουν επαρκή, ακόμη κι αν η τουρκική λίρα συνεχίσει να υποτιμάται και η αύξηση των δανείων υπερβαίνει την εσωτερική παραγωγή κεφαλαίου.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

July 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018 June 30, 2018 July 1, 2018
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018 July 7, 2018 July 8, 2018
July 9, 2018 July 10, 2018 July 11, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018 July 14, 2018 July 15, 2018
July 16, 2018 July 17, 2018 July 18, 2018 July 19, 2018 July 20, 2018 July 21, 2018 July 22, 2018
July 23, 2018 July 24, 2018 July 25, 2018 July 26, 2018 July 27, 2018 July 28, 2018 July 29, 2018
July 30, 2018 July 31, 2018 August 1, 2018 August 2, 2018 August 3, 2018 August 4, 2018 August 5, 2018
Hephiklis Publications Ltd
Hephiklis Report en
Hephiklis Report es
Hephiklis Act
Ekfrasis Translations and Consulting SRL
Bucharest
Land Doors
London
Black Cross Designs.
Key Advice Consulting